Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

INDUSTRIAKO MAKINAK ETA EKIPAMENDUAK

Biltegiratzeko, mantentze-lanetarako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Biltegiratzeko, mantentze-lanetarako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1882_3 Mantenurako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen ezaugarri mekanikoak eta egiturazko ezaugarriak garatzea 150 o.. UF1477 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa igogailuak eta igotzeko eta garraiatzeko beste tresna finko batzuk instalatzean eta mantentzean 30 o..
UF1481 Mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetako ekipamendu eta osagai mekanikoen osaketa- eta funtzionamendu-analisia 60 o..
UF1482 Mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetan erabilitako sistema mekanikoen kalkulua eta hautaketa 60 o..
MF1883_3 Mantenurako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioetarako sare eta sistema pneumo-hidraulikoen ezaugarriak garatzea 150 o.. UF1477 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa igogailuak eta igotzeko eta garraiatzeko beste tresna finko batzuk instalatzean eta mantentzean 30 o..
UF1483 Mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetako sare eta sistema pneumohidraulikoen osaketa- eta funtzionamendu-analisia 60 o..
UF1484 Ekipamenduen kalkulua eta hautaketa mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetako sare eta sistema pneumohidraulikoen proiektuetan 60 o..
MF1884_3 Mantenurako, igotzeko eta garraiatzeko ekipoetako instalazio elektrikoen ezaugarriak garatzea 120 o.. UF1477 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa igogailuak eta igotzeko eta garraiatzeko beste tresna finko batzuk instalatzean eta mantentzean 30 o..
UF1485 Ekipamendu elektrikoaren analisia, kalkulua eta hautaketa mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetan 90 o..
MF1885_3 Mantenurako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen planoak garatzea 90 o..
MF1886_3 Mantenurako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen muntaketa-plana, probak eta protokoloak garatzea 120 o.. UF1477 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa igogailuak eta igotzeko eta garraiatzeko beste tresna finko batzuk instalatzean eta mantentzean 30 o..
UF1486 Muntatzeko, abian jartzeko, mantentzeko eta zerbitzurako prozedurak prestatzea mantentze-, igotze- eta garraio-instalazioetan 90 o..
MP0316 Mantentze-, altxatze- eta garraio-instalazioen proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..