Bilaketa aurreratua

Hemen dituzu eskueran LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta zentro laguntzaileen ikastaroak. Horrez gain, komunikabideetan argitaratutako prestakuntza-eskaintzen berri ere emango dizugu.

Alarma-egoeragatik neurriak aplikatzea:

  • Bizilekuaz bestelako udalerrien arteko joan-etorriak baimentzen dira prestakuntza-ikastaroetara joateko, urtarrilak 22ko 4/2021 Dekretuan jasotzen den bezala.
  • Prestakuntza-zentroak bertaratze-ziurtagiria emango die ikastarora joaten direnei, joan-etorria justifikatzeko.

Talde hartzailea
Irakaste-modalitatea
Gaitasun ziurtagiria