Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

INDUSTRIAKO MAKINAK ETA EKIPAMENDUAK

Makineria, tresneria industriala eta produkzio-lerro automatizatuak mantentzeko eta muntaketa ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Makineria, tresneria industriala eta produkzio-lerro automatizatuak mantentzeko eta muntaketa ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1282_3 Makineriaren, tresneria industrialaren eta lerro automatizatuen muntaketa planifikatzea eta ikuskatzea 130 o.. UF0628 Lerro automatizatuen makineria mekanizatzeko eta plantan muntatzeko eragiketak 70 o..
UF0629 Lerro automatizatuetako makineriaren muntaketa planifikatzea 30 o..
UF0630 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa makineria eta tresneria industriala muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
MF1283_3 Makineriako eta tresneria industrialeko instalazioak mantentzeko lanak antolatzea 80 o..
MF1284_3 Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak mantentzeko lanak planifikatzea eta egitea 170 o.. UF0630 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa makineria eta tresneria industriala muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0631 Tresneriaren eta lerro automatizatuen matxurak aurkitzea eta aztertzea 70 o..
UF0632 Tresneriaren eta lerro automatizatuen matxurak konpontzea 70 o..
MF1285_3 Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak abian jartzea 140 o.. UF0633 Tresneriako eta lerro automatizatuetako funtzionaltasun- eta segurtasun-probak 80 o..
UF0634 Tresneria eta lerro automatizatuak abian jartzea 60 o..
MP0131 Ekoizpeneko linea automatizatuen, ekipo industrialen eta makinen muntaketa mantentzeko eta ikuskatzeko lanak egiteari, planifikatzeari eta kudeatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..