Udalerria

ERRENTERIA

Udalerria

  • Gizonak 19.133
  • Emakumeak 20.248
  • Guztia: 39.381

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,64 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2017n: 6.538

Lanbiden

  • 2017ko Abenduko eskatzaileak: 2.153
  • 2017an kudeatutako lanpostuak: 392