Udalerria

ERRENTERIA

Udalerria

  • Gizonak 18.851
  • Emakumeak 20.172
  • Guztia: 39.023

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,81 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 6.081

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.960
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 303
* Azken 12 hilabeteetako datuak