Udalerria

ARRASATE/MONDRAGON

Udalerria

  • Gizonak 10.864
  • Emakumeak 11.123
  • Guztia: 21.987

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,00 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2017n: 8.521

Lanbiden

  • 2017ko Abenduko eskatzaileak: 1.137
  • 2017an kudeatutako lanpostuak: 478