Erauzketa industriak

Erauzketa industriak

HARRI NATURALA

Harri naturala erauztea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Harri naturala erauztea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0425_2 Harri naturaleko blokeak ateratzea 180 o.. UF0486 Harri naturaleko bloke primarioak ebakitzea, hari diamantatu bidez ebakitzeko makinekin eta ebakitzeko beste tresneria batekin 50 o..
UF0487 Hari naturaleko bloke primarioak urratzeko makina besodunekin eta ebakitzeko makina diskodunekin 40 o..
UF0488 Harri naturaleko bloke primarioak zulatzea eta botatzea 90 o..
MF0426_2 Aire zabaleko leherketak egitea 80 o..
MF0427_2 Harri naturaleko blokeak konformatzea 110 o.. UF0489 Bloke primarioa ebakitzea bloke sekundarioa lortzeko 40 o..
UF0490 Bloke sekundarioa zatitzea merkataritzako blokeak eta produktu eratorriak lortzeko 40 o..
UF0491 Harri naturaleko blokeak sailkatzea, neurtzea eta markatzea 30 o..
MP0105 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..