Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA

Hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleei laguntzea hezkuntza-zentroetan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleei laguntzea hezkuntza-zentroetan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1426_3 Mugikortasuna, orientazioa eta hara-hona ibiltzea aplikatzea hezkuntza-premia bereziko ikasleen ikastetxe barruko joan-etorrietan 100 o.. UF2277 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak aplikatzea 30 o..
UF2416 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen hezkuntza-zentroaren barruko joan-etorrietan, mugikortasun-teknikak erabiltzea 70 o..
MF1427_3 Hezkuntza-premia bereziko ikasleen erreferentziazko ikasgelako irakaskuntza-ikaskuntzako programetan parte hartzea 150 o.. UF2277 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak aplikatzea 30 o..
UF2417 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen autonomia pertsonal eta sozialeko gaitasunen programak aplikatzea 50 o..
UF2418 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen jarduera osagarriak eta atsedenekoak 70 o..
MF1428_3 Hezkuntza-premia bereziko ikasleen garbiketa-autonomia pertsonala eta higienea 100 o.. UF2277 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak aplikatzea 30 o..
UF2419 Autonomia- eta higiene-programak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen garbiketa pertsonalean 70 o..
MF1429_3 Hezkuntza-premia bereziko ikasleak jolas-garaian laguntzea eta zaintzea 120 o.. UF2277 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak aplikatzea 30 o..
UF2420 Jolas-ordurako jolas-jardueren programak 90 o..
MF1430_3 Hezkuntza-premia bereziko ikasleen elikadura-autonomia eta ohiturak jan-gelan 120 o.. UF2277 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak aplikatzea 30 o..
UF2421 Autonomia eta higiene pertsonaleko programak, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak dauden eskola-jantokian egin beharrekoak 40 o..
UF2422 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei zuzendutako elikadura- eta autonomia-ohiturak bereganatzeko programak, eskolako jangela batean egiten direnak. 50 o..
MP0503 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak hezkuntza-zentroetan artatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..