Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA

Elbarritasunen bat duten pertsonak akuilatzea eta gizarte eta hezkuntzako esku-hartzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Elbarritasunen bat duten pertsonak akuilatzea eta gizarte eta hezkuntzako esku-hartzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1448_3 Desgaitasunen bat duten pertsonentzako baliabide sozialak eta komunitarioak 60 o..
MF1449_3 Desgaitasunen bat duten pertsonak laguntzea programatutako jardueretan 70 o..
MF1450_3 Desgaitasunen bat duten pertsonak aisialdiko eta denbora libreko espazioetan txertatzeko prozesuak 80 o..
MF1451_3 Desgaitasunen bat duten pertsonak oinarrizko estrategiko kognitiboetan entrenatzea eta teknologikoki alfabetatzea 80 o..
MF1452_3 Desgaitasunen bat duten pertsonen familiekin esku hartzea 80 o..
MP0478 Desgaitasunak dituzten pertsonak sustatzeko eta arlo sozioedukatiboan esku hartzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..