Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuen kudeaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuen kudeaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0799_3 Organismo kaltegarrien kontrol-prozesuei buruzko legeak eta dokumentazioa 50 o..
MF0800_3 Organismo kaltegarrien kontrol-planen garapena eta ikuskaritza 160 o.. UF2229 Organismo kaltegarrien intzidentzia ikuskatzea eta diagnostikatzea 80 o..
UF2230 Organismo kaltegarriak kontrolatzeko planak gauzatzea eta ebaluatzea 80 o..
MF0801_3 Organismo kaltegarrien kontrol-planak gauzatzean erabilitako produktuen, bitartekoen eta sistemen logistika 140 o.. UF2231 Produktuak, ekipoak eta makinak biltegiratzea 50 o..
UF2232 Zerbitzua emateko behar diren produktuen eta ekipoen garraioa zehaztea 30 o..
UF2233 Organismo kaltegarriak kontrolatzerakoan sortzen diren hondakinak kudeatzea 60 o..
MF0802_3 Segurtasuna eta arriskuak minimizatzea organismo kaltegarrien kontrol-prozesuetan 80 o..
MP0462 Organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuak kudeatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..