Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Ingurumen-kudeaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ingurumen-kudeaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1971_3 Erakundearen ingurumen-kudeaketari buruzko araudia eta barne-politika 50 o..
MF1972_3 Erakundearen ingurumen-ezaugarriak 180 o.. UF1941 Foku kutsatzaileen inbentarioak egitea 90 o..
UF1942 Lehengaien eta baliabideen kontsumo-inbentarioak egitea 60 o..
UF1943 Ingurumen-alderdien ebaluazioaren metodologia eta erregistro-tresnak garatu eta aplikatzea 30 o..
MF1973_3 Ingurumena kudeatzeko sistemak 150 o.. UF1944 Ingurumen-kudeaketarako sistema zehaztea eta komunikatzea 50 o..
UF1945 Ingurumen-kudeaketarako sistema (IKS) abian jartzea 60 o..
UF1946 Ingurumen-alorreko auditoriak eta ikuskapenak egitea, eta IKSkiko desbideratzeak kontrolatzea 40 o..
MF1974_3 Ingurumen-arriskuei aurrea hartzea 40 o..
MP0409 Ingurumen-kudeaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..