Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Airearen kutsadura kontrolatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Airearen kutsadura kontrolatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1613_3 Atmosferaren kutsatzaileak neurtzeko tresneria 100 o.. UF1811 Airearen kutsatzaileak neurtzeko ekipoen erabilera 60 o..
UF1907 Airearen kutsadura neurtzeko ekipoen mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak 40 o..
MF1614_3 Atmosferaren kutsadurari buruzko araudia 60 o..
MF1615_3 Laginak hartzea eta atmosferaren kutsatzaileak neurtzea 150 o.. UF1908 Airearen kutsatzaileen laginak hartu aurreko eragiketak eta prebentzio-neurriak 60 o..
UF1909 Airearen kutsatzaileen laginak hartzea 90 o..
MF1616_3 Atmosferara egiten diren isurtzeak araztea eta kontrolatzea 180 o.. UF1910 Arazketa-ekipoak erabiltzea eta isuri atmosferikoak kontrolatzea 90 o..
UF1911 Arazketa-sistemak mantentzea eta prebenitzea, eta isuri atmosferikoak kontrolatzea 90 o..
MP0401 Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..