Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Ingurumen-arloko interpretazioa eta hezkuntza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ingurumen-arloko interpretazioa eta hezkuntza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0803_3 Ingurunean orientatzeko eta moldatzeko jarduerak 100 o.. UF0729 Ingurune naturalean edo hiri-ingurunean orientatzea eta horietan barrenako ibilbideak trazatzea 30 o..
UF0730 Ibilbideak planifikatzea eta taldea ingurune naturalean edo hiri-ingurunean gidatzea 40 o..
UF0731 Babesa eta sorospena taldea ingurune naturalean edo hiri-ingurunean barrena gidatu bitartean 30 o..
MF0804_3 Ingurumenaren egitura eta dinamika 100 o.. UF0732 Elementu abiotikoak, biotikoak eta antropikoak 30 o..
UF0733 Ekologia eta paisaiaren interpretazioa 40 o..
UF0734 Ingurumen-informazioari buruzko dokumentazioa eta informazio horren hedapena 30 o..
MF0805_3 Giza jarduerak eta ingurumen-problematika 100 o.. UF0735 Giza jardueren ingurumen-inpaktua 40 o..
UF0736 Ingurumen-arloko jardunbide egokiak gizarte- eta ingurumen-problematikarako konponbidean 30 o..
UF0737 Ingurumen-interpretazio eta -hezkuntza garatzeko natura- eta gizarte-baliabideak 30 o..
MF0806_3 Ingurumen-hezkuntzako programak 120 o.. UF0738 Ingurumen-hezkuntza eta aplikazio-eremuak 40 o..
UF0739 Ondarearen interpretazioa komunikazio- eta kudeaketa-estrategia gisa 40 o..
UF0740 Ingurumen-hezkuntzako programak eta jarduerak gauzatzea 40 o..
MP0155 Ingurumen-interpretazioari eta -heziketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..