Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Hiri- eta industria-hondakinak kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Hiri- eta industria-hondakinak kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0075_2 Segurtasuna eta osasuna 50 o..
MF0076_2 Hiri-hondakinak kudeatzea 100 o.. UF0284 Hiri- edo udal-hondakinak biltzea eta garraiatzea 30 o..
UF0285 Hiri- edo udal-hondakinak tratatzea 40 o..
UF0286 Hondakin geldoak kudeatzea 30 o..
MF0077_2 Industria-hondakinak kudeatzea 120 o.. UF0287 Industria-hondakinak identifikatzea 30 o..
UF0288 Industria-hondakinak ezaugarritzea 50 o..
UF0289 Hiri-hondakinak kudeatzeko eragiketak 40 o..
MP0066 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 120 o..