Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

EKOIZPEN MEKANIKOA

Txapa prozesatzeko tresnak diseinatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Txapa prozesatzeko tresnak diseinatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0108_3 Txapa prozesatzeko tresnen proiektuak garatzea 230 o.. UF0579 Txapa prozesatzeko tresnak 90 o..
UF0580 Txapa prozesatzeko tresnak lantzeko dimentsionaketa eta prozedurak 90 o..
UF0581 Txapa prozesatzeko tresnak muntatzea eta egiaztatzea 50 o..
MF0109_3 Txapa prozesatzeko tresnak automatizatzea 210 o.. UF0451 Automatismo elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak fabrikazio mekanikoko produktuetan 90 o..
UF0452 Komunikazioetako eta datu-transmisioko sistemak fabrikazio mekanikoko produktuen industrian 70 o..
UF0582 Txapa prozesatzeko tresnen automatismoak diseinatzea 50 o..
MF0110_3 Txapa prozesatzeko tresnetarako dokumentazio teknikoa 160 o.. UF0454 Dokumentazio teknikoa lantzea, fabrikazio mekanikorako CAD-CAM programak erabiliz 90 o..
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
UF0583 Txapa prozesatzeko tresnen irudikapen grafikoa 40 o..
MP0124 Txapa-prozesaketako tresnen diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..