Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

ERAGIKETA MEKANIKOAK

Fabrikazio mekanikoko tratamendu termikoak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Fabrikazio mekanikoko tratamendu termikoak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0104_2 Metalen tratamendu termikoetako eta azaleko tratamenduetako sistema osagarriak 120 o.. UF0598 Metal-tratamenduetako erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak 60 o..
UF0599 Metal-tratamenduetako sistemak programatzea 60 o..
MF1266_2 Metalen tratamendu termikoetarako ekintzak 210 o.. UF1834 Produktu metalikoei tratamendu termikoak emateko plangintza 40 o..
UF1835 Pieza metalikoak tratamendu termikoetan prestatzea 50 o..
UF1836 Tratamendu termiko eta termokimikoetan ekipoak prestatzea eta prozesuak kontrolatzea 90 o..
UF1837 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa fabrikazio mekanikoko tratamendu termikoetan 30 o..
MP0389 Fabrikazio mekanikoko tratamendu termikoei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..