Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

INGURUMEN KUDEAKETA

Zarata eta dardaren kontrola eta isolamendu akustikoa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Zarata eta dardaren kontrola eta isolamendu akustikoa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1617_3 Soinu-kontuetan erabiltzen diren tresnak planifikatzea eta horiek mantentzeko lanak egitea 80 o..
MF1618_3 Zaratari eta bibrazioei buruzko saiakuntzak eta txostenak 130 o.. UF2388 Aurretiko eragiketak eta datuak hartzekoak, zaraten eta bibrazioen saioetarako 70 o..
UF2389 Zarata-txostenak eta -mapak egitea 60 o..
MF1619_3 Isolamendu akustikoari buruzko saiakuntzak eta txostenak 130 o.. UF2390 Soinu-isolamenduko saiakuntzen aurretiko eragiketak eta datuak hartzea 70 o..
UF2391 Soinu-isolamenduko txosten eta ikerketa igarleak egitea 60 o..
MP0498 Zaratak, bibrazioak eta isolamendu akustikoa kontrolatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..