Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

EKOIZPEN MEKANIKOA

Pieza polimerikoak eta aleazio arinak ekoizteko moldeak fabrikatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Pieza polimerikoak eta aleazio arinak ekoizteko moldeak fabrikatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF2151_3 Pieza polimerikoak eta metal arinak lortzeko moldeak diseinatzea 180 o.. UF2267 Moldeak 60 o..
UF2268 Moldeetarako elementuak kalkulatzea eta neurria zehaztea 30 o..
UF2269 Ordenagailu bidez lagundutako moldeen diseinua (CAD) 90 o..
MF2152_3 Pieza polimerikoak eta metal arinak lortzeko moldeen fabrikazio-plangintza 140 o.. UF2156 Tornu baten ordenagailu bidezko zenbakizko kontroleko programazioa matrizegintza-osagai edo moldeetarako 30 o..
UF2157 Fresatzeko makina baten ordenagailu bidezko zenbakizko kontroleko programazioa matrizegintza-osagai edo moldeetarako 30 o..
UF2158 Matrizegintza-osagaiak edo moldeak fabrikatzeko CAM 30 o..
UF2270 Moldeetarako osagaien ekoizpena planifikatzea eta programatzea 50 o..
MF2153_3 Pieza polimerikoak eta metal arinak lortzeko moldeen osagaiak egitea 150 o.. UF2271 Moldeen osagaien mekanizazioa, txirbil-harroketa bidezkoa 70 o..
UF2272 Molde-osagaiak mekanizatzea, ohiko artezgailuan eta ordenagailu bidezko zenbakizko kontrolean 30 o..
UF2273 Moldeen osagaien mekanizazioa, elektrohigadura bidezkoa 50 o..
MF2154_3 Moldeen osagaiak eta funtzionaltasuna doitzea, muntatzea eta egiaztatzea 120 o.. UF2162 Matrize edo moldeetarako metrologia 30 o..
UF2274 Moldea doitzea eta muntatzea, eta moldatze-lerroak prestatzea 90 o..
MP0470 Pieza polimerikoak eta aleazio arinak ekoizteko moldeak egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40 o..