Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

EKOIZPEN MEKANIKOA

Mekanizazio, konformazio eta muntaketa mekanikoko produkzioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Mekanizazio, konformazio eta muntaketa mekanikoko produkzioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0591_3 Sistema automatikoak fabrikazio mekanikoan 80 o..
MF0592_3 Fabrikazio mekanikoko prozesuak ikuskatzea eta kontrolatzea 120 o.. UF0178 Antolaketa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
UF0179 Produkzioko eta mantentze mekanikoko prozesuak kontrolatzea eta ikuskatzea 60 o..
UF0180 Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
MF0593_3 Fabrikazio mekanikoko mekanizazio-prozesuak 120 o.. UF1123 Fabrikazio mekanikoko mekanizazio-prozesuak eta -tresnak 90 o..
UF1154 Lanbide- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa mekanizazio, konformazio eta muntaketa mekanikoaren produkzioan 30 o..
MF0594_3 Fabrikazio mekanikoko konformazio-prozesuak 60 o..
MF0595_3 Fabrikazio mekanikoko muntaketa-prozesuak 50 o..
MF0596_3 Mekanizazio eta konformazio mekanikoko ordenagailu bidezko zenbakizko kontrola 120 o.. UF1124 Ordenagailu bidezko zenbakizko kontrola (CNC) programatzea 90 o..
UF1154 Lanbide- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa mekanizazio, konformazio eta muntaketa mekanikoaren produkzioan 30 o..
MP0233 Mekanizazio, konformazio eta muntaketa mekanikoko ekoizpenari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..