Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

FABRIKAZIO ELEKTROMEKANIKOA

Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0105_3 Produktuak diseinatzea 230 o.. UF0447 Produktu mekanikoen diseinuari aplikatutako eraikuntza-irtenbideak 90 o..
UF0448 Produktu mekanikoak dimentsionatzea, egiaztatzea eta kontrolatzea 90 o..
UF0449 Prototipo mekanikoak definitzea eta egitea 50 o..
MF0106_3 Produktuak automatizatzea 210 o.. UF0450 Automatismoak diseinatzea fabrikazio mekanikoko produktuetan 50 o..
UF0451 Automatismo elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak fabrikazio mekanikoko produktuetan 90 o..
UF0452 Komunikazioetako eta datu-transmisioko sistemak fabrikazio mekanikoko produktuen industrian 70 o..
MF0107_3 Produktuetarako dokumentazio teknikoa 160 o.. UF0453 Fabrikazio mekanikoko produktuetarako irudikapen grafikoa 40 o..
UF0454 Dokumentazio teknikoa lantzea, fabrikazio mekanikorako CAD-CAM programak erabiliz 90 o..
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
MP0096 Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..