Arteak eta eskulanak

Arteak eta eskulanak

ZUZENEKO IKUSKIZUNETARAKO ESZENAKO MAKINAK

Zuzeneko ikuskizunetarako tresneria

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Zuzeneko ikuskizunetarako tresneria
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1711_3 Zuzeneko ikuskizunetarako antzerkigintza, antzezpena eta espazio eszenikoa 130 o.. UF1161 Zuzeneko ikuskizunetarako dramaturgia eta antzezpena 60 o..
UF1310 Antzezpen-proiektuen elaborazioa eta egokitzapena 70 o..
MF1719_3 Zuzeneko eta esplotazio-baldintza aldakorreko ikuskizunetako proiektu eszenografikoaren ustiaketarako beharrezko tresneriaren plangintza egitea eta kudeatzea 110 o.. UF1725 Tresneria muntatzeko eta desmuntatzeko lanen plangintza, kudeaketa eta koordinazioa 80 o..
UF1726 Tresneriaren eta ekipo lagungarrien planifikazioa, eta mantentzeko eta biltegiratzeko lanen kudeaketa 30 o..
MF1720_3 Zuzeneko ikuskizunetarako tresneriaren prozesuak 250 o.. UF1989 Tresneriaren muntaketa egitea 90 o..
UF1990 Eszenografiako elementuak eta tresneria-ekipo eta -instalazioak desmuntatzea, mantentze-lanak egitea eta biltegiratzea 70 o..
UF1991 Egokitzeko teknikak eta antzeko tresneria-elementuak eraikitzea 90 o..
MF1721_3 Zuzeneko eta esplotazio-baldintza aldakorreko ikuskizunetako entsegu eta funtzioetarako tresneria kudeatzea 220 o.. UF1992 Lan-prozesuak tresneriaren prestaketan eta entseguen zerbitzuan 90 o..
UF1993 Lan-prozesuak tresneriaren funtzio-zerbitzuaren prestaketan (pasaldia egitea) 40 o..
UF1994 Lan-prozesuak tresneriaren funtzio-zerbitzuan 90 o..
MP0422 Zuzeneko ikuskizunetarako tresneriari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..