Arteak eta eskulanak

Arteak eta eskulanak

ZUZENEKO IKUSKIZUNETARAKO ESZENAKO MAKINAK

Zuzeneko ikuskizunetarako eszena-makineria

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Zuzeneko ikuskizunetarako eszena-makineria
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1711_3 Zuzeneko ikuskizunetarako antzerkigintza, antzezpena eta espazio eszenikoa 130 o.. UF1161 Zuzeneko ikuskizunetarako dramaturgia eta antzezpena 60 o..
UF1310 Antzezpen-proiektuen elaborazioa eta egokitzapena 70 o..
MF1712_3 Zuzeneko eta esplotazio-baldintza aldakorreko ikuskizunetako proiektu eszenografikorako beharrezko makinen plangintza egitea eta horiek kudeatzea 110 o.. UF1311 Eszenografia eta makineria-ekipo lagungarriak muntatzeko eta desmuntatzeko plangintza, kudeaketa eta koordinazioa 80 o..
UF1312 Eszenografiaren eta makineria-ekipo lagungarrien planifikazioa, eta mantentzeko eta biltegiratzeko lanen kudeaketa 30 o..
MF1713_3 Zuzeneko ikuskizunetarako makineria eszenikoaren prozesuak 250 o.. UF1313 Eszenografiaren muntaketa egitea 90 o..
UF1314 Eszenografiako elementuak eta makineria-ekipo eta -instalazioak desmuntatzea, mantentze-lanak egitea eta biltegiratzea 70 o..
UF1315 Kideko eszenografikoak eraikitzeko teknikak 90 o..
MF1714_3 Zuzeneko eta esplotazio-baldintza aldakorreko ikuskizunetako entsegu eta funtzioetarako beharrezko makinak eta elementu eszenografikoak kudeatzea 220 o.. UF1316 Lan-prozesuak entseguen prestaketan eta zerbitzuan 90 o..
UF1317 Lan-prozesuak makineriaren funtzio-zerbitzuaren prestaketan (pasaldia egitea) 40 o..
UF1318 Lan-prozesuak makineriaren funtzio-zerbitzuan 90 o..
MP0280 Zuzeneko ikuskizunetarako makineria eszenikoari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..