Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

NAUTIKA

Kirol eta aisialdiko itsasontzietako arrantza-tresnen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Kirol eta aisialdiko itsasontzietako arrantza-tresnen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1993_3 Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak kudeatzea 100 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2523 Ontzietako mantentze-lanen kudeaketa 40 o..
MF1994_3 Kirol-ontzien eta laketontzien mastak eta sokak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 160 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2667 Kirol-ontzien eta laketontzien mastak eta sokak konpontzeko lanen diagnostikoa eta ikuskapena 60 o..
UF2668 Kirol-ontzien eta laketontzien mastak eta sokak mantentzeko lanak eta doikuntzak 40 o..
MF1995_3 Kirol-ontzien eta laketontzien belak eta ehunezko elementu osagarriak egin eta mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 170 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2669 Kirol-ontzien eta laketontzien belak tresnagabetzeko eta tresnatzeko eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 30 o..
UF2670 Kirol-ontzietan eta laketontzietan belak mantentzeko, konpontzeko eta egiteko eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 50 o..
UF2671 Kirol-ontzietan eta laketontzietan ehun-elementu osagarriak mantentzeko, konpontzeko eta egiteko eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 30 o..
MP0556 Kirol-ontzien eta laketontzien aparailuak mantentzeko lanak antolatzeko eta ikuskatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40 o..