Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

NAUTIKA

Kirol eta aisialdiko itsasontzietako sistema elektriko eta elektronikoen zainketa eta instalazioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Kirol eta aisialdiko itsasontzietako sistema elektriko eta elektronikoen zainketa eta instalazioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1831_2 Kirol-ontzien eta laketontzien motor elektrikoak eta energia elektrikoa sortzeko eta metatzeko sistemak mantentzea eta instalatzea 160 o.. UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2437 Bateriak, karga-sistemak eta motor elektrikoak mantentzea eta instalatzea 60 o..
UF2438 Korrontea sortzeko eta eraldatzeko sistema osagarriak mantentzea eta instalatzea 60 o..
MF1832_2 Kirol-ontzien eta laketontzien banaketa-sistemak eta korronte elektrikoaren zirkuituak mantentzea eta instalatzea 160 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2439 Kirol-ontzien eta laketontzien korronte elektrikoa banatzeko sistemak eta zirkuituak mantentzea eta instalatzea 90 o..
MF1833_2 Kirol-ontzien eta laketontzien nabigazio- eta instrumentazio-sistema elektronikoak instalatzea eta konpontzea 220 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2440 Nabigazioko eta tresneriako sistema elektronikoak instalatzea 90 o..
UF2441 Nabigazioko eta tresneriako sistema elektronikoak konpontzea 60 o..
MF1834_2 Kirol-ontzien eta laketontzien komunikazio-, sorospen- eta segurtasun-sistemak instalatzea eta konpontzea 190 o.. UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2442 Itsas komunikazio, sorospen eta segurtasuneko sistemak instalatzea 90 o..
UF2443 Itsas komunikazio, sorospen eta segurtasuneko sistemak konpontzea 60 o..
MP0513 Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektrikoak eta elektronikoak mantentzeko eta instalatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..