Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

FINANTZAK ETA ASEGURUAK

Enpresen finantzaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Enpresen finantzaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0233_2 Bulegotika 190 o.. UF0319 Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/Intranet eta posta elektronikoa 30 o..
UF0320 Testu-tratamendurako aplikazio informatikoak 30 o..
UF0321 Kalkulu-orrietarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0322 Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0323 Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak 30 o..
MF0498_3 Kontabilitate- eta aurrekontu-analisia 120 o.. UF0333 Kontabilitate- eta finantza-analisia 50 o..
UF0334 Aurreikuspen-kontabilitatea 40 o..
UF0335 Kontabilitate-analisirako eta aurrekontuetarako aplikazio informatikoak 30 o..
MF0499_3 Finantza-arloko produktuak, zerbitzuak eta aktiboak 140 o.. UF0336 Finantza-sistemaren azterketa eta kalkulu-prozedurak 40 o..
UF0337 Finantzaketako produktuen eta zerbitzuen azterketa 50 o..
UF0338 Inbertsioko produktuen eta zerbitzuen azterketa 50 o..
MF0500_3 Diruzaintzako kudeaketa 100 o.. UF0339 Kobratzeko eta ordaintzeko tresnen azterketa eta kudeaketa 60 o..
UF0340 Diruzaintzako aurrekontuaren kudeaketa eta kontrola 40 o..
MP0077 Enpresen finantzaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..