Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

NAUTIKA

Kirol eta aisialdiko itsasontzietako gainaldeak estaltzeko egiturazko elementuen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Kirol eta aisialdiko itsasontzietako gainaldeak estaltzeko egiturazko elementuen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1990_3 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzeko, babesteko eta edertzeko eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 140 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2821 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzeko, babesteko eta edertzeko eragiketak antolatzea 50 o..
UF2822 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzeko, babesteko eta edertzeko eragiketak gainbegiratzea 30 o..
MF1991_3 Kirol-ontzien eta laketontzien zurezko osagaiak konpontzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2823 Kirol-ontzien eta laketontzien egiturazko elementuak, ontzigainak eta egurrezko altzariak konpontzeko eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 50 o..
UF2824 Lokalizazioa, diagnostikoa eta ebaluazioa kirol- eta jolas-ontzien zurezko elementuetan 40 o..
MF1992_3 Kirol-ontzien eta laketontzien zuntz eta epoxi erretxinez sendotutako plastikozko osagaiak konpontzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2825 Kirol-ontzietan eta laketontzietan zuntzez eta epoxi erretxinez indartutako plastikozko elementuak konpontzeko prozesuak 50 o..
UF2826 Kirol-ontzietan eta laketontzietan zuntzez eta epoxi erretxinez indartutako plastikozko elementuen konponketa antolatzea eta ikuskatzea 40 o..
MF1993_3 Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak kudeatzea 100 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2523 Ontzietako mantentze-lanen kudeaketa 40 o..
MP0581 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak estaltzeko egiturazko osagaiak mantentzeko lanak antolatzeko eta ikuskatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40 o..