Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

NAUTIKA

Kirol eta aisialdiko itsasontzietako sistema eta ekipoen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Kirol eta aisialdiko itsasontzietako sistema eta ekipoen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1993_3 Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak kudeatzea 100 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2523 Ontzietako mantentze-lanen kudeaketa 40 o..
MF1996_3 Propultsio- eta gobernu-sistemak eta gainerako elementuak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea, itsasontzia lehorrean dagoenean 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2513 Kirol- eta jolas-ontzietako propultsio- eta gobernu-sistemetan matxurak edo disfuntzioak topatzea, diagnostikatzea eta ebaluatzea 50 o..
UF2514 Mekanizatu eta soldadurako eragiketak antolatzea eta ikuskatzea kirol- eta jolas-ontzietako propultsio- eta gobernu-sistemen mantentze- eta instalazio-lanetan 40 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
MF1997_3 Kirol-ontzien eta laketontzien energia elektrikoa sortzeko, metatzeko eta kontsumitzeko sistemen eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2516 Kirol- eta jolas-ontzietako energia elektrikoa sortzeko, metatzeko eta kontsumitzeko sistema eta ekipoetan matxurak edo disfuntzioak topatzea, diagnostikatzea eta ebaluatzea 50 o..
UF2517 Kirol-ontzietako eta laketontzietako energia elektrikoa sortzeko, metatzeko eta kontsumitzeko sistemen eta ekipoen mantentze- eta instalazio-lanen eragiketak antolatzea eta ikuskatzea 40 o..
MF1998_3 Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektronikoak mantentzeko eta instalatzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2518 Kirol- eta jolas-ontzietako sistema elektronikoetan matxurak edo disfuntzioak antolatzea, topatzea, diagnostikatzea eta ebaluatzea 50 o..
UF2519 Ontzi barruko sistema eta/edo gailu elektronikoen gaineko esku-hartzeak ikuskatzea 40 o..
MF1999_3 Kirol-ontzien eta laketontzien hotz- eta girotze-sistemak eta jariakin-zerbitzua mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2512 Ontziaren eta lan-eremuaren prestaketa antolatzea eta ikuskatzea ingurune nautikoan 30 o..
UF2515 Ingelesez komunikatzea itsas araudi normalizatua erabiliz 30 o..
UF2520 Fluidoen hornidura- eta zerbitzu-sistemetan matxurak edo disfuntzioak topatzea, diagnostikatzea eta ebaluatzea 30 o..
UF2521 Girotzeko sistemetan matxurak edo disfuntzioak topatzea, diagnostikatzea eta ebaluatzea 30 o..
UF2522 Hozteko eta girotzeko zein fluidoen hornidura eta zerbitzuko sistemetan mantentze- eta instalazio-lanen eragiketak ikuskatzea eta antolatzea 30 o..
MP0525 Kirol-ontzien eta laketontzien sistemen eta ekipoen mantentze-lanak antolatzeko eta gainbegiratzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40 o..