Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

NAUTIKA

Kirol eta aisialdiko itsasontzietako propultsio-plantaren, makinen eta ekipo osagarrien zainketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Kirol eta aisialdiko itsasontzietako propultsio-plantaren, makinen eta ekipo osagarrien zainketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0132_2 Motorrak 260 o.. UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 o..
UF1213 Mekanizazio- eta metrologia-teknikak 50 o..
UF1214 Bi eta lau denborako motor termikoen mantentze-lanak 90 o..
UF1215 Motor termikoen hozte- eta lubrifikazio-sistemen mantentze-lanak 90 o..
MF0133_2 Motorraren sistema osagarriak 180 o.. UF1216 Otto zikloko motorren sistema osagarrien mantentze-lanak 90 o..
UF1217 Diesel zikloko motorren sistema osagarrien mantentze-lanak 90 o..
MF1835_2 Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio- eta gobernatze-sistemak, eta ekipo osagarriak muntatzea eta mantentzea 180 o.. UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2423 Propultsio-sistemetako matxurak aurkitzea eta diagnostikatzea, gobernu eta ekipamendu osagarriak 60 o..
UF2424 Fluidoak eta ur-zerbitzuak hornitzeko sistemen muntaketa eta mantentze-lanak 80 o..
MF1836_2 Kirol-ontziak eta laketontziak jariakinez hornitzeko sistemak eta ur-zerbitzuak muntatzea eta mantentzea 100 o.. UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2425 Fluidoak eta ur-zerbitzuak hornitzeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketak 60 o..
MF1837_2 Kirol-ontzien eta laketontzien hotz- eta girotze-sistemak mantentzea eta instalatzea 120 o.. UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea 40 o..
UF2426 Hozteko eta girotzeko zerbitzuak mantentzeko eta ezartzeko eragiketak 80 o..
MP0507 Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta tresna lagungarriak mantentzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..