Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

SEGURTASUNA ETA PREBENTZIOA

Baso-suteetako zereginak koordinatzea eta kontingentziei laguntzea natura-ingurunean eta landaguneetan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Baso-suteetako zereginak koordinatzea eta kontingentziei laguntzea natura-ingurunean eta landaguneetan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF1967_3 Giza baliabideak eta baliabide materialak baso-suteetan eta landa- eta natura-inguruneko kontingentziak 100 o.. UF2366 Giza baliabideak eta baliabide materialak antolatu eta kudeatzea baso-suteetan eta landa- eta natura-inguruneko gertakarietan 70 o..
UF2367 Baso-suteetako eta natura- eta landa-inguruneko gertakarietako esku-hartzeak koordinatzea, agintzea eta kontrolatzea 30 o..
MF1968_3 Baso-suteen aurkako eragiketak kontrolatzea 220 o.. UF2360 Topografia eta komunikazioak. Oinarrizko ezagutzak. 30 o..
UF2368 Baso-suteak zaintzeko eta antzemateko sistemak 40 o..
UF2369 Baso-suteak itzaltzeko jarduerak antolatzea eta kontrolatzea 90 o..
UF2370 Baso-suteak prebenitzeko sistemak eta teknikak Prebentzio- eta itzaltze-azpiegiturak mantentzea 60 o..
MF1969_3 Babes zibileko talde operatiboei laguntzeko eginkizunak landa- eta natura-ingurunean 130 o.. UF2349 Fenomeno naturalen ondoriozko gertakarietan jardutea: Mendebalak, uholdeak eta ibaialdiak, eta lurrikarek, lur-korritzeek edo bestelakoek eragindako lur-jotzeak 50 o..
UF2365 Landa- eta natura-inguruneko zirkulazio-istripuen, salgai arriskutsuen istripuen eta eraikuntzetako suteen ondoriozko gertakarietan esku hartzea 50 o..
UF2367 Baso-suteetako eta natura- eta landa-inguruneko gertakarietako esku-hartzeak koordinatzea, agintzea eta kontrolatzea 30 o..
MF1970_2 Baso-suteak prebenitzeko eta itzaltzeko esparruko laneko arriskuen prebentzioaren oinarrizko kudeaketa 60 o..
MF1970_3 Gestión a nivel básico de la prev de riesgos laborales en el ámb d la prev y extinc incend fores 60 o..
MP0492 Basoetako suteetan lanak koordinatzeko eta natura-ingurunean zein landagunean izandako gertakarietan laguntzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..