Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

SEGURTASUNA ETA PREBENTZIOA

Laguntza, kudeaketa eta koordinazioko teleoperazioak larrialdietan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Laguntza, kudeaketa eta koordinazioko teleoperazioak larrialdietan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF2168_3 Eskariak jasotzeko eta sailkatzeko eta erabiltzaileekin komunikatzeko teknikak 110 o.. UF2711 Emergentziak koordinatzeko zentroak. Motak, egitura eta funtzionamendu orokorra 30 o..
UF2712 Komunikazioko sistemak, prozedurak eta trebetasunak 40 o..
UF2713 Informazio geografikoko oinarriak eta sistemak 40 o..
MF2169_3 Herritarrek eskatutako larrialdietako protokoloak eta plan operatiboak 110 o.. UF2714 Emergentzietako eta babes zibileko sistema egituratzea eta planifikatzea 60 o..
UF2715 Aplikazio informatikoak eta teknologia berriak, emergentziak kudeatzeko eta koordinatzeko, kudeaketa-sistema 50 o..
MF2170_3 Erantzuna kudeatzeko eta koordinatzeko prozedurak 170 o.. UF0677 Oinarrizko bizi-euskarria 60 o..
UF2716 Jatorri naturala, antropikoa edo teknologikoa duten emergentziei erantzuteko dispositiboak eta prozedurak 60 o..
UF2717 Zientzien oinarrizko printzipioak, erantzuna kudeatzeari eta koordinatzeari aplikatuta 50 o..
MF2171_3 Larrialdiak koordinatzeko zentroko administrazio-lanak 100 o.. UF2718 Datu-base espezializatuak eta informazio-artxiboak kudeatzea eta jarraipena egitea 50 o..
UF2719 Emergentzia-planen aktibazioa, aurreikusteko moduko arriskuen dispositiboak eta simulazioak kudeatzea eta haien jarraipena egitea 50 o..
MF2172_3 Larrialdietarako ingeles profesionala 120 o.. UF2720 Telefono bidezko arreta, ingelesez, 112 emergentzia-zerbitzu batean 90 o..
UF2721 Telefono bidezko arretari laguntzeko, protokoloak ingelesez irakurtzea eta idaztea, 112 emergentzia-zerbitzu batean 30 o..
MP0564 Emergentzietan arreta emateko eta haiek kudeatzeko eta koordinatzeko teleoperazioei buruzko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..