Segurtasuna eta ingurumena

Segurtasuna eta ingurumena

SEGURTASUNA ETA PREBENTZIOA

Babes zibila eta larrialdiak kudeatzea eta koordinatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Babes zibila eta larrialdiak kudeatzea eta koordinatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1751_3 Babes zibilaren plangintza 90 o..
MF1752_3 Arriskuak babes zibilean eta larrialdietan 170 o.. UF2354 Arriskuak ebaluatzeko tresnak erabiltzea 50 o..
UF2355 Arrisku-ebaluazioa babes zibilean eta larrialdietan 80 o..
UF2356 Egiturazkoak eta egiturazkoak ez diren prebentzio-neurriak 40 o..
MF1753_3 Arriskuen prebentzioa babes zibilean 100 o.. UF2356 Egiturazkoak eta egiturazkoak ez diren prebentzio-neurriak 40 o..
UF2357 Prebentzio-neurriak: babes zibileko eta larrialdietako prestakuntza-, informazio- eta dibulgazio-ekintzak planifikatzea 60 o..
MF1754_3 Larrialdietako esku-hartze operatiboak 140 o.. UF2358 Informazioa igortzea larrialdietan 50 o..
UF2359 Eragiketak zuzentzea, kudeatzea eta koordinatzea larrialdietan 90 o..
MF1755_3 Hondamendietarako oinarrizko zerbitzuak leheneratzea 80 o..
MP0490 Babes zibila emateko eta larrialdi egoerak kudeatzeko eta koordinatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..