Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

METALEZKO ERAIKUNTZAK

Industria-hodigintzako diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Industria-hodigintzako diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1148_3 Metal-eraikuntzetako produktuetarako dokumentazio teknikoa 170 o.. UF0454 Dokumentazio teknikoa lantzea, fabrikazio mekanikorako CAD-CAM programak erabiliz 90 o..
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
UF0609 Metal-eraikuntzen irudikapen grafikoa 50 o..
MF1149_3 Industria-hoditeriaren eskemak diseinatzea 140 o.. UF0871 Industria-hoditeriaren instalazioetako dokumentazio teknikoa eta osagarriak 60 o..
UF0872 Industria-hoditeriako instalazioetako produktuak dimentsionatzeko eta instalazioak automatizatzeko kalkuluak 80 o..
MF1150_3 Industria-hoditeriako instalazioak diseinatzea 130 o.. UF0873 Instalazioak fabrikatzeko eta muntatzeko hodiak diseinatzea 70 o..
UF0874 Industria-hoditeria fabrikatzeko eta muntatzeko zehaztapenak 30 o..
UF0875 Industria-hoditeriako proba- eta saiakuntza-plana 30 o..
MP0181 Hodi industrialen diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..