Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

METALEZKO ERAIKUNTZAK

Galdaragintza eta metal-egituren diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Galdaragintza eta metal-egituren diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1145_3 Galdaragintzako produktuak diseinatzea 140 o.. UF0600 Galdaragintzako produktuak ezaugarritzea 80 o..
UF0601 Galdaragintzako produktuak fabrikatzeko eta muntatzeko materialak 30 o..
UF0602 Galdaragintzako produktuak fabrikatzeko eta muntatzeko dokumentazioa 30 o..
MF1146_3 Metal-egituretako produktuak diseinatzea 140 o.. UF0603 Metal-egituretako produktuak ezaugarritzea 80 o..
UF0604 Metal-egituretako produktuak fabrikatzeko eta muntatzeko materialak 30 o..
UF0605 Metal-egituretako produktuak fabrikatzeko eta muntatzeko dokumentazioa 30 o..
MF1147_3 Galdaragintzako eta metal-egituretako kalkuluak 170 o.. UF0606 Metal-eraikuntzen eraikitze-soluzioak 90 o..
UF0607 Lotura-elementuak kalkulatzea 50 o..
UF0608 Metal-eraikuntzetako probak eta saiakuntzak 30 o..
MF1148_3 Metal-eraikuntzetako produktuetarako dokumentazio teknikoa 170 o.. UF0454 Dokumentazio teknikoa lantzea, fabrikazio mekanikorako CAD-CAM programak erabiliz 90 o..
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
UF0609 Metal-eraikuntzen irudikapen grafikoa 50 o..
MP0127 Galdaren eta egitura metalikoen diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..