Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

METALEZKO ERAIKUNTZAK

Produkzioa metal-eraikuntzetan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Produkzioa metal-eraikuntzetan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0592_3 Fabrikazio mekanikoko prozesuak ikuskatzea eta kontrolatzea 120 o.. UF0178 Antolaketa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
UF0179 Produkzioko eta mantentze mekanikoko prozesuak kontrolatzea eta ikuskatzea 60 o..
UF0180 Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
MF1151_3 Metal-eraikuntzen mekanizazio- eta konformazio-prozesuak 100 o.. UF0866 Trazadurarako, mekanizaziorako eta konformaziorako dokumentazio teknikoa 50 o..
UF0867 Metal-eraikuntzetako mekanizaziorako eta konformaziorako fabrikazio-prozedurak 50 o..
MF1152_3 Metal-eraikuntzen lotura- eta muntaketa-prozesuak 100 o.. UF0868 Metal-eraikuntzen loturari eta muntaketari buruzko dokumentazio teknikoa 30 o..
UF0869 Metal-eraikuntzen lotura- eta muntaketako-prozesuetako fabrikazio-prozedurak 40 o..
UF0870 Metal-eraikuntzetako lotura-prozedura homologatuak 30 o..
MF1153_3 Metal-eraikuntzetako sistema automatikoak programatzea 90 o..
MP0180 Eraikuntza metalikoetako ekoizpenari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..