Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

METALEZKO ERAIKUNTZAK

Industria-hoditeriako instalazioen fabrikazioa eta muntaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Industria-hoditeriako instalazioen fabrikazioa eta muntaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1142_2 Hodiak trazatzea eta mekanizatzea 150 o.. UF0494 Planoak interpretatzea hodigintzan 50 o..
UF0495 Garapen-trazadura hodietan 40 o..
UF0496 Hodiak ebakitzea eta mekanizatzea 60 o..
MF1143_2 Hodiak konformatu eta armatzea 160 o.. UF0494 Planoak interpretatzea hodigintzan 50 o..
UF0497 Konformazioa eta kurbatzea hodigintzan 40 o..
UF0498 Hodiak armatzea 70 o..
MF1144_2 Hodiak muntatzea 190 o.. UF0499 Hodien muntaketa antolatzea eta garatzea 60 o..
UF0500 Euskarriak muntatzea eta hodiak mihiztatzea 50 o..
UF0501 Soldadura hodien muntaketan 80 o..
MP0107 Hodi industrialen instalazioen fabrikazioari eta muntaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..