Kimika

Kimika

ANALISIA ETA KONTROLA

Materialak eta produktuak karakterizatzeko saiakuntza suntsitzaileak antolatzea eta kontrolatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Materialak eta produktuak karakterizatzeko saiakuntza suntsitzaileak antolatzea eta kontrolatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0052_3 Kalitatea laborategian 130 o.. UF0105 Kalitate-kontrola eta jardunbide egokiak laborategian 50 o..
UF0106 Laborategiko datuak tratatzeko eta laborategia kudeatzeko programa informatikoak 40 o..
UF0107 Laborategian segurtasun- eta ingurumen-neurriak aplikatzea 40 o..
MF2197_3 Fabrikazio- edo eraldaketa-prozesuari lotutako materialen eta produktuen propietateak ezagutzea 120 o.. UF2463 Metalezko materialen eta produktuen ezaugarriak zein haiek eskuratzeko eta ondoren prestatzeko prozesuak ezagutzea 60 o..
UF2464 Metalezkoak ez diren materialen eta produktuen ezaugarriak zein haiek eskuratzeko eta ondoren prestatzeko prozesuak ezagutzea 60 o..
MF2198_3 Ekipo eta saiakuntza metrologikoen kalibrazioa eta egiaztapena antolatzea, ikuskatzea eta gauzatzea 60 o..
MF2199_3 Makina unibertsaleko materialen eta produktuen saiakuntzak antolatzea, gainbegiratzea eta gauzatzea 90 o..
MF2200_3 Materialen, produktuen eta soldatutako lotuneen gogortasun- eta inpaktu-saiakuntza metalografikoak eta gainazaleko saiakuntza mekanikoak antolatzea, gainbegiratzea eta gauzatzea 90 o..
MF2201_3 Materialen eta produktuen ezaugarri optikoen, elektromagnetikoen, erreologikoen eta granulometrikoen saiakuntzak antolatzea, gainbegiratzea eta gauzatzea 90 o..
MF2202_3 Materialen eta produktuen ingurumen- eta bero-saiakuntzak antolatzea, gainbegiratzea eta gauzatzea 90 o..
MF2203_3 Saiakuntza suntsigarriak gauzatzeko laneko arriskuen prebentzioa antolatzea eta kudeatzea 90 o..
MP0521 Materialak eta produktuak ezaugarritzeko saiakuntza suntsigarriak antolatzeko eta kontrolatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..