Kimika

Kimika

ANALISIA ETA KONTROLA

Azterketa bioteknologikoa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Azterketa bioteknologikoa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0052_3 Kalitatea laborategian 130 o.. UF0105 Kalitate-kontrola eta jardunbide egokiak laborategian 50 o..
UF0106 Laborategiko datuak tratatzeko eta laborategia kudeatzeko programa informatikoak 40 o..
UF0107 Laborategian segurtasun- eta ingurumen-neurriak aplikatzea 40 o..
MF1537_3 Bioinformatika 100 o.. UF2074 Kalitate- eta etika-arauak bioinformatikan erabilitako informatika-programak baliatzean 30 o..
UF2075 Software-tresnak eta metodo konputazionalak aplikatzea informazio bioteknologikoari 30 o..
UF2076 Datu bioteknologikoak antolatzea, dokumentatzea eta jakinaraztea 40 o..
MF1538_3 Biologia molekularreko teknikak 160 o.. UF2077 Azterketa bioteknologikoak egiteko materiala, erreaktiboak eta lan-eremua prestatzea 40 o..
UF2078 Azido nukleikoak, proteinak eta bestelako metabolitoak erauztea, anplifikatzea, sekuentziatzea eta ezaugarritzea, biologia molekularreko teknikak aplikatuta 60 o..
UF2079 Metabolitoak lortzea, biologia molekularreko ez beste teknika batzuk aplikatuta 60 o..
MF1539_3 Zelula-mailako teknika bioteknologikoak 160 o.. UF2080 Materiala, hazkuntza-bitartekoak eta lan-eremua prestatzea 40 o..
UF2081 Populazio zelularrak isolatzea eta egiaztatzea teknika egokiak erabilita 60 o..
UF2082 Material eta informazio bioteknologikoa lortzea teknika egokiak erabilita 60 o..
MF1540_3 Teknika bioteknologikoak eta immunologikoak animaliatan eta landareetan 90 o..
MF1541_3 Bioteknologiako segurtasun- eta ingurumen-arauak 60 o..
MP0436 Analisi bioteknologikoa egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..