Kimika

Kimika

ANALISIA ETA KONTROLA

Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioaren antolaketa eta kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioaren antolaketa eta kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0052_3 Kalitatea laborategian 130 o.. UF0105 Kalitate-kontrola eta jardunbide egokiak laborategian 50 o..
UF0106 Laborategiko datuak tratatzeko eta laborategia kudeatzeko programa informatikoak 40 o..
UF0107 Laborategian segurtasun- eta ingurumen-neurriak aplikatzea 40 o..
MF1545_3 Askotariko materialen fabrikazio-prozesuei lotutako akatsak 90 o..
MF1546_3 Azaleko eta azpi-azaleko metodoen bidezko entsegu saiakuntza ez-suntsitzaileak 120 o.. UF1540 Likido sarkorren bidezko saiakuntza 40 o..
UF1541 Partikula magnetikoen bidezko saiakuntza 40 o..
UF1542 Ikus-ikuskapenaren bidezko saiakuntza 40 o..
MF1547_3 Ultrasoinuen bidezko saiakuntza ez-suntsitzaileak 120 o.. UF1543 Printzipio fisikoak, ekipoak erabiltzea, eta ultrasoinuen metodoaren bidezko saiakuntza ez-suntsigarriak egiteko erabilitako osagarriak 40 o..
UF1544 Saiakuntzako tekniken aplikazioa ultrasoinuen metodoaren bidez 50 o..
UF1545 Emaitzen ebaluazioa ultrasoinuen metodoaren bidez 30 o..
MF1548_3 Industria-erradiologiaren bidezko saiakuntza ez-suntsitzaileak 150 o.. UF1546 Pieza prestatzea eta industria-erradiologiako metodoaren bidezko saiakuntza ez-suntsigarriak egiteko ekipo eta osagarriak doitzea 40 o..
UF1547 Industria-erradiologiako tekniken aplikazioa 50 o..
UF1548 Emaitzen ebaluazioa industria-erradiologiako metodoaren bidez 30 o..
UF1549 Segurtasun-printzipioak industria-erradiologiako instalazio erradiaktiboetan 30 o..
MF1549_3 Eragindako korronteen bidezko saiakuntza ez-suntsitzaileak 90 o..
MF1550_2 Lan-arriskuen prebentzioa kudeatzea, aplikazio-sektoreari dagozkion saiakuntza ez-suntsitzaileak antolatzean eta gauzatzean 60 o..
MP0332 Saiakuntza ez-suntsitzaileak antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..