Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

METALEZKO ERAIKUNTZAK

Diseinua ontzigintza-industrian

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Diseinua ontzigintza-industrian
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0812_3 Ontzigintzako eta ontzien konponketako egiturak diseinatzea 170 o.. UF1015 Ontzigintzako dokumentazio teknikoa 50 o..
UF1016 Ontzigintzako egitura-elementuen muntaketa-, despieze- eta xehetasun-planoak 80 o..
UF1017 Ontzigintzako trazatuko eta ebaketako materialak eta dokumentazioa 40 o..
MF0813_3 Ontzigintzako eta ontzi-konponketako maniobrak diseinatzea 110 o.. UF1018 Itsasontzien maniobrak, elementuak, blokeak, azpiblokeak, makineria eta tresneria astuna kalkulatzea 40 o..
UF1019 Blokeak lekualdatzeko eta iraultzeko, eta ontziak uretaratzeko eta flotatzeko maniobrak 40 o..
UF1020 Ainguratzeko, amarratzeko, atoian eramateko eta hondartzeko maniobrak 30 o..
MF0814_3 Ontzigintzako eta ontzien konponketako tresnatzea diseinatzea 170 o.. UF1021 Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-sareak diseinatzea 50 o..
UF1022 Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-sareak egiteko planoak 50 o..
UF1023 Tresnatzeko makineria eta tresneria landu eta mihiztatzeko eraikuntza-planoak 70 o..
MF0815_3 Ontzigintzako eta ontzi-konponketako dokumentazio teknikoa 150 o.. UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
UF1024 Ontzigintzako irudikapen grafikoa 50 o..
UF1025 Ontzigintzako 2Dko eta 3Dko diseinua 70 o..
MP0208 Itsasontzigintzako diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..