Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

HOTZA ETA GIROTZEA

Bero-instalazioak jartzeko proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Bero-instalazioak jartzeko proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1160_3 Bero-instalazioak 170 o.. UF0615 Berotzeko instalazioen ezaugarriak 70 o..
UF0616 Berotzeko instalazioen ekipo eta makinerien ezaugarriak 50 o..
UF0617 Berotzeko instalazioen ekipo eta makinerien aukera 50 o..
MF1161_3 Instalazio termikoetarako elektroteknia 80 o..
MF1162_3 Instalazio termikoen irudikapen grafikoa 80 o..
MF1163_3 Bero-instalazioak muntatzeko plangintza egitea 160 o.. UF0612 Bero-instalazioetako laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 60 o..
UF0618 Berotzeko instalazioen muntaketarako prozesu eta planen garapena 30 o..
UF0619 Berotzeko instalazioetan hornidura-plana, kostuak eta dokumentazio teknikoa prestatzea 70 o..
MP0129 Bero-instalazioak jartzeko proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..