Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

HOTZA ETA GIROTZEA

Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1169_3 Instalazio termikoak muntatzea 120 o.. UF1130 Instalazio termikoen muntaketa kudeatzea 60 o..
UF1131 Instalazio termikoak muntatzea eta ikuskatzea 60 o..
MF1170_3 Instalazio termikoak mantentzeko lanak antolatzea 70 o..
MF1173_3 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak mantentzeko lanak egitea eta ikuskatzea 200 o.. UF0420 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioetan 60 o..
UF1150 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen mantentze prebentiboa egitea eta ikuskatzea 60 o..
UF1151 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen mantentze zuzentzailea egitea eta ikuskatzea 80 o..
MF1174_3 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak abian jartzea 70 o..
MP0240 Klimatizazioko eta aireztapeneko nahiz erauzketarako instalazioen muntaketa mantentzeko eta ikuskatzeko lanak egiteari, planifikatzeari eta kudeatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..