Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

HOTZA ETA GIROTZEA

Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1278_3 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak 180 o.. UF0467 Fluido-sareen osaera eta funtzionamendua 90 o..
UF0468 Ekipamendua kalkulatzea eta hautatzea fluido-sareen proiektuetan 90 o..
MF1279_3 Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako elektroteknia 90 o..
MF1280_3 Irudikapen grafikoa fluidoak banatzeko sare eta sistemetan 90 o..
MF1281_3 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa planifikatzea 150 o.. UF0469 Kostuak zehaztea eta fluido-sareak muntatzeko prozedurak lantzea 80 o..
UF0470 Harrerari buruzko zehaztapen teknikoak eta erabilera- eta mantentze-eskuliburuak lantzea 70 o..
MP0099 Jariakinak banatzeko sistemak eta sareak egiteko proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..