Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

HOTZA ETA GIROTZEA

Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1161_3 Instalazio termikoetarako elektroteknia 80 o..
MF1162_3 Instalazio termikoen irudikapen grafikoa 80 o..
MF1164_3 Girotzeko instalazioak 130 o.. UF0902 Girotzeko instalazioak ezaugarritzea 50 o..
UF0903 Girotzeko instalazioetako elementuak eta tresneria ezaugarritzea 50 o..
UF0904 Girotzeko instalazioetako elementuak eta tresneria hautatzea 30 o..
MF1165_3 Aireztatzeko/erauzteko instalazioak 40 o..
MF1166_3 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen muntaketa planifikatzea 160 o.. UF0420 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioetan 60 o..
UF0905 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak muntatzeko prozesuak eta planak garatzea 30 o..
UF0906 Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen hornikuntza-plana, kostuak eta dokumentazio teknikoa lantzea 70 o..
MP0185 Klimatizazioko eta aireztapeneko nahiz erauzketarako instalazioak jartzeko proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..