Arte grafikoak

Arte grafikoak

INPRIMAKETA

Sakongrabatu-inprimaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Sakongrabatu-inprimaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0200_2 Prozesuak Arte Grafikoetan 100 o.. UF0241 Faseak eta prozesuak Arte Grafikoetan 40 o..
UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan 30 o..
UF0509 Laneko arriskuen eta ingurumenekoen prebentzioa industria grafikoan 30 o..
MF0201_2 Inprimaketako materiak eta produktuak 90 o..
MF1346_2 Sakongrabatuan egiteko inprimaketa prestatzea 80 o..
MF1347_2 Produktuak sakongrabatuan inprimatzea 60 o..
MP0325 Sakongrabatu bidezko inprimaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..