Arte grafikoak

Arte grafikoak

AZALEZTAPEN INDUSTRIALA

Azaleztapen industrialeko ekoizpena kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Azaleztapen industrialeko ekoizpena kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1669_3 Produktu grafikoen fabrikazioa planifikatzea 120 o.. UF2792 Produkzioaren programazioa. 80 o..
UF2793 Ekoizpenaren plangintza. 40 o..
MF1670_3 Industria grafikoetako produkzio-materialak 110 o.. UF2794 Ekoizpeneko materialak eta akaberak zehaztea 80 o..
UF2795 Materialak hornitzearen eta biltegiratzearen kudeaketa 30 o..
MF1671_3 Industria-azaleztapeneko prozesuetan ekoizpena kontrolatzea 160 o.. UF2796 Tailerra antolatzea azaleztapen industrialeko prozesuetan. 70 o..
UF2797 Gorabeherak eta mantentze-lanak kudeatzea azaleztapen industrialeko prozesuetan 60 o..
UF2798 Lantaldeak kudeatzea. 30 o..
MF1672_3 Industria-azaleztapeneko prozesuetan kalitatea kudeatzea 110 o.. UF2799 Kalitate-sistema kudeatzea industria grafikoan 80 o..
UF2800 Kalitatea ziurtatzeko sistema kudeatzea azaleztapen industrialeko prozesuetan 30 o..
MF1673_3 Industria-azaleztapeneko prozesuetan segurtasuna eta ingurumenaren babesa kudeatzea 80 o.. UF2801 Segurtasuna eta ingurumen-babesa industria grafikoan 50 o..
UF2802 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzea azaleztapen industrialeko prozesuetan 30 o..
MP0576 Industria-koadernaketako ekoizpena kudeatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..