Arte grafikoak

Arte grafikoak

AZALEZTAPEN INDUSTRIALA

Paperezko eta azal gogorreko industria-azaleztapeneko eragiketak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Paperezko eta azal gogorreko industria-azaleztapeneko eragiketak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0200_2 Prozesuak Arte Grafikoetan 100 o.. UF0241 Faseak eta prozesuak Arte Grafikoetan 40 o..
UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan 30 o..
UF0509 Laneko arriskuen eta ingurumenekoen prebentzioa industria grafikoan 30 o..
MF0691_2 Koadernatzeko materiak eta produktuak 80 o..
MF1350_2 Industria-azaleztapenerako azalak egitea eta inprimatzea 100 o.. UF1376 Industria-azaleztapenerako azalak egitea 50 o..
UF1377 Industria-azaleztapenerako azalak estanpatzea 50 o..
MF1351_2 Paperezko eta azal gogorreko industria-azaleztapena 100 o.. UF1378 Paperezko lerroetako industria-azaleztapena 50 o..
UF1379 Azal gogorreko industria-azaleztapena 50 o..
MP0293 Paper-azalezko eta azal gogorrezko azaleztapen industrialarekin lotutako lanei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..