Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Ahalmen urriko pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ahalmen urriko pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF1658_3 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko egitasmoak 90 o..
MF1660_3 Gutxitasun intelektuala duten erabiltzaileentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldiak, atsegin hartzeko lehiaketak, jarduerak eta jokoak 150 o.. UF2085 Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jolasak antolatu eta kudeatzea 70 o..
UF2086 Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jokoak zuzendu eta dinamizatzea 80 o..
MF1661_3 Gutxitasun fisikoa duten erabiltzaileentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldiak, atsegin hartzeko lehiaketak, jarduerak eta jokoak 170 o.. UF2087 Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jolasak antolatu eta kudeatzea 80 o..
UF2088 Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jolasak zuzendu eta dinamizatzea 90 o..
MF1662_3 Ikusmen-urritasuna duten erabiltzaileentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldiak, atsegin hartzeko lehiaketak, jarduerak eta jokoak 170 o.. UF2089 Ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jolasak antolatu eta kudeatzea 80 o..
UF2090 Ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzako gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jolasak zuzendu eta dinamizatzea 90 o..
MP0438 Módulo de prácticas profesionales no laborales de animación físico-deportivay recreativa para personas con discapacidad. 120 o..