Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

ERAGIKETA MEKANIKOAK

Azaleko tratamenduak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Azaleko tratamenduak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0102_2 Azaleko tratamenduak 190 o.. UF0593 Azaleko tratamenduetako tresneria eta instalazioak prestatzea 70 o..
UF0594 Azaleko tratamendu galvanikoa, kimikoa eta mekanikoa 90 o..
UF0595 Azaleko tratamenduetarako laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 30 o..
MF0103_2 Pintura eta akaberak 170 o.. UF0595 Azaleko tratamenduetarako laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 30 o..
UF0596 Pintatzeko eta akaberako gainazalak eta produktuak prestatzea 60 o..
UF0597 Pintura- eta akabera-tresneriarekiko eragiketak 80 o..
MF0104_2 Metalen tratamendu termikoetako eta azaleko tratamenduetako sistema osagarriak 120 o.. UF0598 Metal-tratamenduetako erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak 60 o..
UF0599 Metal-tratamenduetako sistemak programatzea 60 o..
MP0126 Gainazal-tratamenduei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..