Nekazaritza

Nekazaritza

ABELTZAINTZA

Zaldien zaintza eta maneiua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Zaldien zaintza eta maneiua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0006_2 Abeltzaintza-ustiategiko instalazioak, makineria eta tresneria 90 o..
MF0719_2 Zaldien elikadura, maneiu orokorra eta lehen laguntzak 90 o..
MF0720_2 Zaldien higienea, zaintza eta mantentze fisikoa 90 o..
MF0721_2 Zaldiak maneiatzea beren ugalketan eta aurrerakoen hazkuntzan 180 o.. UF0502 Garañoen maneiua 30 o..
UF0503 Behor ugaltzaileen eta bularreko moxalen maneiua 90 o..
UF0504 Zaldien maneiua titia kentzen zaien eta aurrekoak hazten diren bitartean 60 o..
MF0722_2 Zaldiak erakustaldi eta lehiaketetan aurkezteko prestatzea eta egokitzea 60 o..
MP0108 Zaldien zaintzari eta hazkuntzari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..