Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Ekintzen antolakuntzako eta kirol-instalazioen funtzionamenduko lan osagarriak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ekintzen antolakuntzako eta kirol-instalazioen funtzionamenduko lan osagarriak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1631_1 Erabiltzaileak laguntzea eta kirol-instalazioen sarbideak kontrolatzea 60 o..
MF1632_1 Kirol-teknikariei laguntzea kirol-instalazioetako espazioen, jardueren eta materialen antolaketan 60 o..
MF1633_1 Kirol-instalazioetako segurtasuneko prebentzio-operazioak eta larrialdi-egoeran laguntzea 60 o..
MP0444 Kirol-jarduerak antolatzean eta kirol-instalazioen funtzionamenduarekin lotutako lanak egitean eragiketa osagarriak egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..