Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF1095_3 Animazio turistikorako eta olgetarako lantegiak eta kultura-jarduerak 70 o..
MF1096_3 Animazioa helburu duten gau-jaialdiak eta ikuskizunak 120 o.. UF1939 Gau-jaialdiak, ikuskizunak eta ekitaldiak zehaztu eta antolatzea animazioa helburu hartuta 40 o..
UF1940 Gau-jaialdiak eta ikuskizunak zuzendu eta bideratzea, animazioa helburu hartuta 80 o..
MF1658_3 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko egitasmoak 90 o..
MF1659_3 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jokoak 150 o.. UF1937 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldiak, jarduerak eta jokoak antolatu eta kudeatzea 60 o..
UF1938 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldi, jarduera eta jokoak zuzendu eta dinamizatzea 90 o..
MP0408 Lan-eremukoak ez diren praktika profesionalak, gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko ekitaldiak egiteko 120 o..